UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 m. m.

  2017–2018 m. m. prasideda 2017 m.  rugsėjo 1d., baigiasi 2018 m. pagal mokyklos direktoriaus įsakymą.

Klasė

Ugdymo procesas prasideda

Ugdymo proceso trukmė dienomis

Mokymosi savaitės

1–4

2017-09-01

170

34

5–10

2017-09-01

181

36+1 d

 

     Ugdymo laikotarpiai  tolygiai ugdymo procese 2017–2018 m.m. skirstomi  trimestrais:

Klasė

I trimestras

II trimestras

III trimestras

1–4

 2017-09-01–2017-11-30

12 ugd. sav.

2017-12-01–2018-03-09

11 ugd. Sav.

2018-03-10 –2018-05-31

11 ugd. Sav.

5–10

 2017-09-01–2017-11-30

12 ugd. sav.

2017-12-01–2018-03-16

12 ugd. sav.

2018-03-17 –2018-06-15

12 ugd. sav.

 

       Pamokos trukmė 1 klasėje 35 min., 2–10 klasėse pamokos trukmė 45 min.

   Pamokų laikas :

  1 klasės mokiniams:

1. 8.00 – 8.35

2. 8.55 – 9.30

3. 9.50 – 10.25

4. 11.00 – 11.35

5. 12.05 – 12.40

 

      Pamokų laikas 2–10 klasių mokiniams:

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 11.00 – 11.45

5. 12.05 – 12.50

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55– 14.40

       Po trijų pamokų organizuojama aktyvioji pertrauka pagal mokykloje priimtą aktyviųjų pertraukų organizavimo tvarką (direktoriaus 2015-11-11 Nr. V-92 įsakymas).

       Atostogos 1–10 klasių mokiniams. Iš viso 18 ugdymosi dienų 2017–2018 m.m.:

Atostogos

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2017-10-30

2017-11-03 (4 dienos)

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03 (5 dienos)

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23 ( 5 dienos)

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06 ( 4 dienos)

Vasaros

Pagal direktoriaus įsakymą

 

           9. (32.1) Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau - pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ugdymo proceso dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitoms ugdomosioms veikloms, planuojamos mokyklos (5 dienos) ir suderintos su steigėju  (5 dienos).

          Mokyklos numatytos veiklos :

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Renginio data

Ugdymas

  1.  

Klasės veiklų ir kiekvieno mokinio ugdymosi aptarimas ir planavimas.

 

 rugsėjo 4 d.

4 pamokos

 

Socialinių, komunikavimo, mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.

  1.  

 Kalėdų šventė

gruodžio 22 d.

Kūrybiškumo ugdymas

  1.  

Edukacinės pažintinės išvykos.

Pagal klasių vadovų parengtas programas

 (m.m. eigoje)

Pažintinė veikla

  1.  

 Praktinės veiklos su akcija ,,Darom“

balandžio mėn.

Socialinė-praktinė veikla

  1.  

Šeimos diena

gegužės 15 d.

Pilietiškumo ugdymas

 

 Suderintos su steigėju:

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Renginio data

Ugdymas

1

Mokslo metų pradžios diena

 rugsėjo 1 d.

Pilietiškumo ugdymas

2

Karjeros ugdymo diena

lapkričio 15 d.

Karjeros planavimas

3

Socialinė - pilietinė diena, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti.

vasario 9 d.

Pilietiškumo ugdymas

4

 Sporto diena 5–10 klasių  mokiniams

1–5 klasių mokiniams

 

birželio 13 d.

 

gegužės 30 d.

Sveikos gyvensenos ugdymas

5

Mokslo pirmūnų pagerbimo diena 5–10 klasių mokiniams

1–5 klasių mokiniams

birželio 15 d

 

 

gegužės 31 d.

Pilietiškumo ugdymas

 

Renginių planas 2017-2018 m.m.
Ugdymo planas 2017-2018 m.m.
Mokyklos veiklos planas 2017-2018 m.m.
Renginių planas 2016-2017 m.m.
2016-2017 m. m. mokyklos veiklos planas
Ugdymo planas 2016-2017 m.m.
Renginių planas 2015-2016m.m.
Ugdymo planas 2015-2016 m.m.

Informacija atnaujinta: 2017-09-11 13:52:47
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt