Kokybės krepšelis

Jovarų pagrindinė mokykla pradeda įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“

 

Jovarų pagrindinė mokykla – nedidelė miesto pakraščio mokykla su šešiais kaimiškaisiais skyriais. Esame bendruomenės ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla bei dalyvaujame projekte „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamame  Europos socialinio fondo lėšomis.( https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis/med=164 ) 

Įgyvendindama projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla siekia asmenybių auginimo ugdymo procesą organizuojant pagal mokinių poreikius. Projekto ir Tauragės rajono savivaldybės lėšomis numatyta mokykloje įkurti ir įveiklinti  „Mokymosi Hub‘us“, kuriuos pritaikysime tiek formaliajame, tiek neformaliajame ugdyme, pagrįstame  integruoto ir  patyriminio mokymosi principais.


                                    KK1   

 

                                                     Kūrybinės dirbtuvės

Įgyvendindami suplanuotas veiklas lapkričio 11 dieną mokytojai rinkosi į tris skirtingas „Kūrybines dirbtuves“, kuriose išklausė dizainerės Jurgitos Grigalauskienės idėjų apie tris mokymosi Hub'us. Vėliau mokytojai išsakė savo mintis, pasiūlymus, kartu ieškojo sprendimų ko labiausiai reikėtų, kaip galėtų atrodyti aplinka, koks turėtų būti pavadinimas ir aptarė daugybę kitų dalykų.

Tikimės, kad išsakytos idėjos taps tikrove ir pagerins ne tik mokinių mokymosi moktyvaciją, bet ir taps mokytojų įkvėpimo šaltiniu.

                                                                                          Mokytoja Loreta Orlingienė

                                                        KK3

                                                      KK4

 

                              Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Google for Education įrankiai“ 

Vykdydami projekto veiklas nuo spalio mėnesio visi mokyklos mokytojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo mokymuose apie platformos „Google For Education“ įrankių naudojimą, valdymą, medžiagos kūrimą, įkėlimą ir daugelį kitų dalykų, susijusių su IT naudojimu tiesioginėse, nuotolinėse bei integruotose pamokose. Mokymus veda mokytoja Loreta Austrevičienė. 

 

                                                 Mokytojų mokymai su A. Račkovskiu

 

2021-2021 mokslo metais Jovarų pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvauja A. Račkovskio vedamuose mokymuose bei praktinėse veiklose apie dalykų integraciją, bendrųjų programų atnaujinimus, nagrinėja planuojamus pokyčius kompetencijų ugdyme. Mokytojai intensyviai dirba įvairiose grupėse, bendradarbiauja kurdami tarpdalykinio (integruoto) ugdymo modulius, integruotų dienų planus, tiriamąsias veiklas,  analizuodami naujas bendrąsias programas. Vyksta nuolatinės konsultacijos, atliktų namų darbų analizė bei aptarimas.

                        Račkovskis

 

                                  Intergruotų programų kūrimas bei aptarimas su A. Račkovskiu


Račk 1

 

 

Pirmoji tema ,,Kas mes esame?“ potemė – „Fizinė, emocinė, psichinė sveikata“ tyrimo klausimas  ,,Sveikame kūne – sveika siela“

2021-10-15


Projektas ,,Kokybės krepšelis" antroji tema ,,Kur mes esame vietos ir laiko prasme?" potemė ,,Asmeninė istorija“

„Kokybės krepšelis“ trečioji tema „Kaip mes išreiškiame save“ potemė „Kaip mes išreiškiame

idėjas ir jausmus“

 

Integruota amatų, menų, karjeros ir IV temos ,,Gamta - visų namai" diena

Netradicinė diena

V tema ,,Kaip mes organizuojame savo gyvenimą"

,,Kokybės krepšelis“ VI tema „Dalijimasis mūsų planeta“ potemė ,,Taika ir konfliktų sprendimas“, klausimas ,,Nėra kelio į taiką, taika yra kelias?"

 

Projektas ,,Kokybės krepšelis" (2022-10-02)

 Asmenybės dėlionė


 

Projekto ,,Kokybės krepšelis” II temos ,,Kur mes esame vietos ir laiko prasme” potemė ,,Orientacija vietoje ir laike"

 


Projekto ,,Kokybės krepšelis” II temos ,,Kur mes esame vietos ir laiko prasme” potemė ,,Orientacija vietoje ir laike" 2022-10-10
Projektas ,,Kokybės krepšelis" (2022-10-02) Asmenybės dėlionė
Ugdymo turinio integracijos veiklų tema "Vertybių sodas" (2022-09-18)
Pirmoji tema „Kas mes esame“ ir jos potemė „Fizinė, protinė, socialinė ir dvasinė sveikata“ (2022-09-09)
Projekto ,,Kokybės krepšelis“ VI tema „Dalijimasis mūsų planeta“ potemė ,,Taika ir konfliktų sprendimas“
V tema ,,Kaip mes organizuojame savo gyvenimą"
Amatų- menų, karjeros ir IV temos ,, Kaip veikia pasaulis?" veiklos pradinėse klasėse
IV tema ,,Gamta - visų namai"
Projekto ,,Kokybės krepšelis“ trečioji tema ,,Kaip mes išreiškiame save?“
Projektas ,,Kokybės krepšelis" antroji tema ,,Kur mes esame vietos ir laiko prasme?" potemė ,,Asmeninės istorija“
Pirmoji tema ,,Kas mes esame?“ potemė – „Fizinė, emocinė, psichinė sveikata“ tyrimo klausimas ,,Sveikame kūne – sveika siela“
Jovarų pagrindinė mokykla įgyvendina projektą ,,Kokybės krepšelis“ 2020-2021/ 2021-2022 m.m.
Tauragės Jovarų MVT planas

Informacija atnaujinta: 2022-10-20 18:40:17

šmm

Ugdymo proceso organizavimas 2021-2022 m.m.

Ugdymo scenarijai

Rekomendacija, kaip elgtis jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19


PAMOKŲ LAIKAS

2 – 10 kl.                  1 kl.

1. 8.00 – 8.45            1. 8.00 – 8.35

2. 8.55 – 9.40            2. 8.55 – 8.30

3. 9.50 – 10.35          3. 9.50 – 10.25

4. 11.00 – 11.45        4. 11.00 – 11.35

5. 12.05 – 12.50        5. 12.05 – 12.40

6. 13.00 – 13.45        6. 13.00 – 13.35 

7. 13.55 – 14.40

8.  14.50 – 15.35


Kokybės krepšelis


mmmmm

 

dėžutė

PRIEŠMOKYKLINUKAI Smile

 

pagalbos linija

Tel. 116 111

Tėvų linija

Užrašas


PEPIS

eTwinning

Vyturys

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka“

ES projektas

             ES projekto informacija

Penki pojūčiai

Darni mokykla

 

samsung

ssm

Projektas „Sveikatiada“

 

mukis

Perspėjimas

Projekto ,,Kokybės krepšelis” II temos ,,Kur mes esame vietos ir laiko prasme” potemė ,,Orientacija vietoje ir laike" 2022-10-10
Projektas ,,Kokybės krepšelis" (2022-10-02) Asmenybės dėlionė
Ugdymo turinio integracijos veiklų tema "Vertybių sodas" (2022-09-18)
Pirmoji tema „Kas mes esame“ ir jos potemė „Fizinė, protinė, socialinė ir dvasinė sveikata“ (2022-09-09)
Projekto ,,Kokybės krepšelis“ VI tema „Dalijimasis mūsų planeta“ potemė ,,Taika ir konfliktų sprendimas“
V tema ,,Kaip mes organizuojame savo gyvenimą"
Amatų- menų, karjeros ir IV temos ,, Kaip veikia pasaulis?" veiklos pradinėse klasėse
IV tema ,,Gamta - visų namai"
Projekto ,,Kokybės krepšelis“ trečioji tema ,,Kaip mes išreiškiame save?“
Projektas ,,Kokybės krepšelis" antroji tema ,,Kur mes esame vietos ir laiko prasme?" potemė ,,Asmeninės istorija“
Pirmoji tema ,,Kas mes esame?“ potemė – „Fizinė, emocinė, psichinė sveikata“ tyrimo klausimas ,,Sveikame kūne – sveika siela“
Jovarų pagrindinė mokykla įgyvendina projektą ,,Kokybės krepšelis“ 2020-2021/ 2021-2022 m.m.
Tauragės Jovarų MVT planas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt