PREVENCINĖ PROGRAMA „OLWEUS“ JOVARŲ PAGRINDINĖJĖ MOKYKLOJE VYKDYTA IKI 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

 

2008 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su bendrove Olweus International AS, kuri apmoko Olweus programos instruktorius, padeda vykdyti tyrimus bei užtikrina programos vykdymo kokybę.  Programos įgyvendinimo funkcija deleguota Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui. 

         Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV(36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Olweus programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

2017 m. spalio m4nesį prie Olweus programos prisijungė ir Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla.

 

  Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

  • Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
  • Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
  • Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
  • Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija –  atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

Olweus Patyčių prevencijos programa  – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

Siekiant šio tikslo mokykloje yra:

  • sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
  • sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG);
  • išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;
  • peržiūrėta ir patobulinta pagal Olweus programą priežiūros sistema mokykloje –„Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“, „Informavimo apie patyčias bei netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“;
  • kiekvienais metais atliekama mokinių apklausa;
  • apklausos duomenys pristatomi mokyklos bendruomenei ir tėvams.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia –  Mūsų mokykloje nesityčiojama.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:
1taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
2taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
3taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
4taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Koordinacinio komiteto sudėtis
OPKUS planas
Nuobaudų kopėčios
2018 m. birželio 4 d. koordinacinio komiteto susirinkimas
OLWEUS apklausos rezultatai

Informacija atnaujinta: 2021-04-29 12:36:24

šmm

Ugdymo proceso organizavimas 2021-2022 m.m.

Ugdymo scenarijai

Rekomendacija, kaip elgtis jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19


PAMOKŲ LAIKAS

2 – 10 kl.                  1 kl.

1. 8.00 – 8.45            1. 8.00 – 8.35

2. 8.55 – 9.40            2. 8.55 – 8.30

3. 9.50 – 10.35          3. 9.50 – 10.25

4. 11.00 – 11.45        4. 11.00 – 11.35

5. 12.05 – 12.50        5. 12.05 – 12.40

6. 13.00 – 13.45        6. 13.00 – 13.35 

7. 13.55 – 14.40

8.  14.50 – 15.35


Kokybės krepšelis


mmmmm

 

dėžutė

PRIEŠMOKYKLINUKAI Smile

 

pagalbos linija

Tel. 116 111

Tėvų linija

Užrašas


PEPIS

eTwinning

Vyturys

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka“

ES projektas

             ES projekto informacija

Penki pojūčiai

Darni mokykla

 

samsung

ssm

Projektas „Sveikatiada“

 

mukis

Perspėjimas

Koordinacinio komiteto sudėtis
OPKUS planas
Nuobaudų kopėčios
2018 m. birželio 4 d. koordinacinio komiteto susirinkimas
OLWEUS apklausos rezultatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt