Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes;
  • įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą;
  • gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;
  • būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

 

Ugdymą karjerai mokykloje vykdo karjeros koordinatorė Rima Bandzinienė.

Pagrindiniai dokumentai

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284) (www.mukis.lt)

2. Ugdymo karjerai programa (www.mukis.lt)

3. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis (www.mukis.lt

4. Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai (www.mukis.lt)

 

PATARIMAI BESIRENKANTIEMS PROFESIJĄ

 

SKIRKITE LAIKO PROFESIJOS PASIRINKIMUI. Norint teisingai pasirinkti, reikia gerai pažinti save, žinoti savo norus, gabumus, gerai orientuotis profesijų pasaulyje, rinkos poreikiuose, mokėti įvertinti savo profesinį tinkamumą. Tai veikla, kuriai reikia nemažai laiko. Tačiau šis laikas nebus sugaištas veltui. Gautos žinios ir įgūdžiai pravers gyvenime.

IEŠKOKITE. Paklauskite savęs: ko aš noriu? Ko siekiu gyvenime? Koks darbas man patiktų? Kokią veiklą, kokius užsiėmimus mėgstu? Susiraskite informacijos apie profesijas, kad žinotumėte, iš ko renkatės.

PAŽINKITE TEIGIAMAS IR NEIGIAMAS PROFESIJOS PUSES. Skaitykite profesijų aprašus, lankykitės “atvirų durų” dienose, kalbėkitės su studentais, profesijų atstovais. Klauskite: kas gero, kas patinka jų darbe, o kas trukdo, sunku? Pagalvokite, kiek tai jums tiks. Atkreipkite dėmesį į profesijos reikalavimus sveikatai. Kokia jūsų sveikata?

PAŽINKITE SAVO STIPRIĄSIAS IR SILPNĄSIAS PUSES. Kaip jūs mokotės? Kokie dalykai sekasi, kokie – ne? Kodėl? Kaip bendraujate? Koks jūs veikloje? Kada jus giria? Kada peikia? Kokios jūsų asmenybės savybės atsiskleidžia šiose situacijose? Kur jums sekasi? Kur nesiseka? Kas trukdo, kad sektųsi?

APSVARSTYKITE. Gerai apgalvokite ir pasverkite savo norus ir galimybes. Įvertinkite visas galimas alternatyvas, pasirinkite prioritetus. Numatykite atsarginį kelią.

BŪKITE AKTYVŪS, BANDYKITE. Renkantis profesiją, svarbios ne tik žinios ir informacija. Labai praverčia praktika ir įgūdžiai, praplečiantys savęs pažinimą. Mėgstama veikla – hobi, būreliai, kursai, sporto, meno mokyklos, visuomeninė veikla mokykloje ar už jos ribų, darbas per vasaros atostogas – tai reali galimybė išbandyti save veikloje, pasitikrinti savo gabumus, interesus, tinkamumą, pamatyti darbo aplinką.

TARKITĖS. Realią pagalbą gali suteikti žmonės, kurie jus gerai pažįsta. Tėvai, mokytojai, klasės vadovas, karjeros koordinatorius gali padėti susigaudyti savo gabumuose, asmenybės savybėse, gyvenimo ir darbo vertybėse, duoti gerą patarimą, paremtą patyrimu ir stebėjimu iš šalies, diskutuoti jums rūpimu klausimu.

PLANUOKITE. Numatykite, ko sieksite, ir žingsnius, kaip to pasiekti. Gal profesija reikalauja savybių, žinių ar pasirengimo, kurių jums trūksta. Numatykite, kaip kompensuosite šį trūkumą. Pagalvokite, ką veiksite, jei iš karto nepavyktų pasiekti savo tikslų.

KONSULTUOKITĖS. Jei jaučiate, kad to ką sužinojote, jums nepakanka sprendimui priimti, jei norite giliau pažinti savo gebėjimus ir kitas asmenybės savybes, įvertinkite tinkamumą profesijoms, – kreipkitės karjeros koordinatorių ar konsultantą.

 

INTERNETINIŲ SVETAINIŲ SĄRAŠAS

Apie profesijas:

www.mukis.lt (ugdymo karjerai informacinė svetainė)

www.mokykla.smm.lt

www.aikos.smm.lt (studijų galimybės, profesijos)

www.profesijupasaulis.lt (700 profesijų aprašymų su nuotraukomis)

www.euroguidance.lt (Lietuvos švietimo sistema; Profesinis mokymas; Studijos Lietuvoj ir užsienyje; Darbas ir karjera)

 

Apie studijas:

 

www.studijos.lt (informacija būsimiems studentams, egzaminų užduotys, statistika)

www.nec.lt arba www.egzaminai.lt

www.stojimai.lt

www.lamabpo.lt (programos, egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos)

 

Darbas ir mokslas užsienyje:

 

http://europa.eu/epso

www.langas.net

 

Apie darbo pasaulį:

 

www.ldb.lt (Lietuvos darbo birža)

http://www.darbo.lt/darbas/

www.kurstudijuoti.lt (įvairių mokomųjų dalykų testas)

 

Testai:

 

www.euroguidance.lt (Karjeros planavimo žingsniai)

www.karjerosmokykla.europass.lt/ (mokslas, darbas, karjera – kursinių balų sudarymas ir pan.)

www.kurstudijuoti.lt (įvairių mokomųjų dalykų testai)

www.kurstoti.lt

...


Informacija atnaujinta: 2020-10-15 22:15:17

šmm

Ugdymo proceso organizavimas 2021-2022 m.m.

Ugdymo scenarijai

Rekomendacija, kaip elgtis jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19


PAMOKŲ LAIKAS

2 – 10 kl.                  1 kl.

1. 8.00 – 8.45            1. 8.00 – 8.35

2. 8.55 – 9.40            2. 8.55 – 8.30

3. 9.50 – 10.35          3. 9.50 – 10.25

4. 11.00 – 11.45        4. 11.00 – 11.35

5. 12.05 – 12.50        5. 12.05 – 12.40

6. 13.00 – 13.45        6. 13.00 – 13.35 

7. 13.55 – 14.40

8.  14.50 – 15.35


Kokybės krepšelis


mmmmm

 

dėžutė

PRIEŠMOKYKLINUKAI Smile

 

pagalbos linija

Tel. 116 111

Tėvų linija

Užrašas


PEPIS

eTwinning

Vyturys

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka“

ES projektas

             ES projekto informacija

Penki pojūčiai

Darni mokykla

 

samsung

ssm

Projektas „Sveikatiada“

 

mukis

Perspėjimas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt