Junior Achievement tarpdalykinė mokymo programa „Mano bendruomenė“ (0-4 kl.)

Tarpdalykinė mokymo programa „Mano bendruomenė“ padeda siekti finansinio raštingumo, profesinio rengimo akademinių žinių, o taip pat pažinti verslo, ekonomikos ir socialinių mokslų sritis, gerinti skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžius.


Programos „Mano bendruomenė“ praktinės užduotys susieja profesinį rengimą su pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymo tikslais, įskaitant klausimus, kaip piliečiai prisideda prie bendruomenės gerovės ir kokios naudos gauna.
Mokymo programos temos apima darbą ir profesijas, gamybą, naujovių kūrimą, darbo užmokestį ir mokesčius, valstybės valdymą, pinigus, verslą ir sprendimų priėmimą.
Mokymo programą sudaro penkios pamokos ir papildomos veiklos.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 • paaiškinti, kas yra bendruomenė;
 • atpažinti įvairius darbus ir profesijas ir paaiškinti, kodėl kiekvienam darbui reikia konkrečių įgūdžių;
 • nurodyti, kuo bendruomenei naudingi verslo įmonių ir valstybės institucijų sukuriami darbai;
 • apibūdinti pinigų srautų judėjimą bendruomenėje;
 • paaiškinti, kaip mokesčiai naudojami valstybės paslaugoms teikti;
 • suprasti, kad balsavimas yra atsakingų piliečių pareiga ir būdas bendruomenės poreikiams patenkinti.

 

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ (Priešmokyklinio ugdymo klasės)

Organizatoriai VšĮ ,,Vaiko labui“.

Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa moko ,kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.

Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje šią programą vykdo mokytoja Inga Eičienė, dalyviai – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai.

Lietuvoje buvo atliktas tarptautinis tyrimas, kurio metu tikrintas programos „Zipio draugai” išliekamasis poveikis vaikams. Tirti vaikų gebėjimai praėjus metams po dalyvavimo programoje. Tyrimai parodė, kad:

 • išaugo vaikų pasitikėjimas savimi,
 • sumažėjo agresyvaus, nevaldomo elgesio atvejų;
 • padidėjo vaikų empatija;
 • vaikai tapo draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti;
 • padidėjo dėmesingumas ir gebėjimas susivaldyti;
 • svarbiausia – vaikai išmoko daugiau būdų, kaip įveikti sunkumus: atsiprašyti, pasikalbėti, pasakyti tiesą;
 • lengviau prisitaikė prie mokyklos tvarkos ir aplinkos;
 • greičiau susirado draugų;

 

Manome, kad ir mūsų bendruomenės vaikai , kurie dalyvauja šioje programoje labiau pasitikės savo jėgomis, išmoks įveikti sunkumus, taps draugiškesniais ir lengviau adaptuosis pirmoje klasėje.

 


 

Smurto prevencijos programa „Antras žingsnis “ (1-4 klasės)

 Programos organizatoriai - Paramos vaikams centras.

 Programos tikslas - ugdyti bei stiprinti vaikų socialinius - emocinius įgūdžius.

 Uždaviniai:

Mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti savo elgesio pasekmes.

 Programa yra taikoma kaip prevencinė smurto mažinimo priemonė. „Antro žingsnio” programos mokymo planas sukurtas ugdyti vaiko socialinę kompetenciją, mokant jį socialinių emocinių įgūdžių, kurie yra būtini jo sėkmingam tolimesniam gyvenimui. Vaikams, kurių socialinių emocinių įgūdžių lygis yra aukštesnis, žymiai geriau sekasi ne tik bendrauti, bet ir mokytis bei pasiekti savo tikslų. Būtinų gyvenimui socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei teigiamai pastiprinant naujų įgūdžių išmokimą. „Antro žingsnio” programa yra taikoma visiems klasės vaikams.

 Programos rezultatas – sveiki ir saugūs vaikai.

 


 

eTwinning projektas.

 Projektas yra organizuojamas eTwinning portale Europos mokyklų bendruomenės. Jo sumanytojas ir įkūrėjas mokytojas iš Ispanijos CEIP Savador Espriu mokyklos Badalonoje Joan Molar. Iš viso į šį projektą įsijungė 14 partnerių iš įvairių Europos šalių.

Tai integruotas projektas, kuriame sužinosime apie tų šalių geografinę padėtį, istoriją, kultūrą ir menus. Taip pat pristatysime savo mokyklą, save, savo šeimą ir keliausime virtualioje aplinkoje, kartu žaisime įvairius žaidimus, piešime piešinius ir juos talpinsime eTwinning portale. Projektas truks visus mokslo metus.

Dalykai- dailė, pasaulio pažinimas, anglų kalba, IKT.

Priemonės-El. Paštas, internetinės publikacijos, kita programinė įranga, projekto dienoraštis, TwinSpace.

Dalyviai- Jovarų pagrindinės mokyklos mokiniai.

Projekto vadovė - anglų kalbos mokytoja Vida Antanavičienė.

Tikslai ir uždaviniai:

Ugdyti užsienio kalbos komunikacinę bei tarpkultūrinę kompetenciją, ugdytis asmenines ir socialines vertybines nuostatas, atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją, kūrybingumą ir saviraiškos užsienio kalba gebėjimus.

Naudodamiesi pateikta informacija virtualioje erdvėje, sužinosime apie įvairių šalių istoriją, kultūrą ir menus, geografinę padėtį,  mokysimės naudoti IKT.

Tikėtini rezultatai- gebės atlikti užduotis, sužinos apie Europos šalių kultūrą, tradicijas, istoriją, geografinę padėtį, pagerės anglų kalbos žinios.

TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMA 2022-2023 M.M.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa 2020-2021 m.m.
Programos „Sveikatą stiprinkime visi kartu“ planas
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa

Informacija atnaujinta: 2020-10-15 21:38:49

šmm

Ugdymo proceso organizavimas 2021-2022 m.m.

Ugdymo scenarijai

Rekomendacija, kaip elgtis jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19


PAMOKŲ LAIKAS

2 – 10 kl.                  1 kl.

1. 8.00 – 8.45            1. 8.00 – 8.35

2. 8.55 – 9.40            2. 8.55 – 8.30

3. 9.50 – 10.35          3. 9.50 – 10.25

4. 11.00 – 11.45        4. 11.00 – 11.35

5. 12.05 – 12.50        5. 12.05 – 12.40

6. 13.00 – 13.45        6. 13.00 – 13.35 

7. 13.55 – 14.40

8.  14.50 – 15.35


Kokybės krepšelis


mmmmm

 

dėžutė

PRIEŠMOKYKLINUKAI Smile

 

pagalbos linija

Tel. 116 111

Tėvų linija

Užrašas


PEPIS

eTwinning

Vyturys

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka“

ES projektas

             ES projekto informacija

Penki pojūčiai

Darni mokykla

 

samsung

ssm

Projektas „Sveikatiada“

 

mukis

Perspėjimas

TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMA 2022-2023 M.M.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa 2020-2021 m.m.
Programos „Sveikatą stiprinkime visi kartu“ planas
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt