UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2021-2022 m.m.

 

11. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:

 1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;

 2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10  klasių mokiniams – 185.

 3. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

4. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus: trimestrus.

 

I trimestras

II trimestras

III trimestras

Atostogos

1-4 klasės

rugsėjo 1d.-

lapkričio 30 d.

gruodžio 1 d.-

kovo 18 d.

kovo 21 d.-

birželio 9 d.

pagal direktoriaus įsakymą.

5-10

rugsėjo 1d.-

lapkričio 30 d.

gruodžio 1 d.-

kovo 18 d.

kovo 21 d.-

birželio 23 d.

pagal direktoriaus įsakymą.

 5. Pamokos trukmė 1 klasėje 35 min., 2–10 klasėse pamokos trukmė 45 min.

 6. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau - pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ugdymo proceso dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitoms ugdomosioms veikloms. Mokyklos numatytos veiklos: 

Eil. Nr.

      Pavadinimas

     Data

 

    Ugdymas                   

  1.  

Mokslo metų pradžios diena 1-10 klasių mokiniams, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams.

 

   Rugsėjo 1 d. 

 Socialinių, komunikavimo   kompetencijų ugdymas

  1. 2. 

Klasės vadovo diena (klasės veiklų planavimo, kiekvieno

mokinio asmeninių tikslų , uždavinių ir lūkesčiai ,  mokyklos planų pristatymas mokiniams).

 

   Rugsėjo 2, 3 d.

  Socialinių, komunikavimo       kompetencijų ugdymas

      3. 

Mokyklos

 

   Birželio 1 d.

 Socialinių, komunikavimo,   sveikos gyvensenos   kompetencijų ugdymas

      4.

Kalėdų šv Kalėdų šventė 1-10 kl

 

   Gruodžio 22 d.

 Kūrybiškumo ugdymas

      5.

Amatų, menų  ir karjeros  ugdymo diena

   Kovo mėn.

 Kūrybiškumo ir karjeros   ugdymo

      6.

Patyriminio ugdymo projektų dienos vykdomos integracijos planą.( priedas) 

   1-10 kl.

   mokiniams

  (pagal atskirą planą)

 Kūrybiškumo ugdymas

      7.

Mokslo metų pabaigos diena   

   Birželio 9 d.

   1-4 kl.

   mokiniams;

   birželio 23 d.

   5-10 klasių         mokiniams

 Socialinių, komunikavimo   kompetencijų ugdymas

 

Ugdymo planas 2021-2022 m.m.
Renginių planas 2020-2021 m.m.
Mokyklos veiklos planas 2020 -2021 m.m.
Ugdymo planas 2020-2021 m.m.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
Renginių planas 2019-2020 m.m.
Ugdymo planas 2019-2020 m.m.
2018-2019 m.m. mokyklos veiklos planas
Mokyklos renginių planas 2018-2019 m.m.
Ugdymo planas 2018-2019 m.m.
Renginių planas 2017-2018 m.m.
Ugdymo planas 2017-2018 m.m.
Mokyklos veiklos planas 2017-2018 m.m.

Informacija atnaujinta: 2021-09-02 12:08:50
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt