UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2020-2021 m.m.

  1. 1.     Mokslo metų trukmė, trimestrų datos, pamokų laikas, mokinių atostogos 2020–2021 m. m.

Klasė                  

Ugdymo procesas prasideda

Ugdymo procesas baigiasi

Ugdymo proceso trukmė dienomis

Mokymosi savaitės

1–4

2020-09-01

2021-06-16

175

35

 5–10

2020-09-01

2021-06-22

185

37

 

  1. 2.     Ugdymo laikotarpiai  tolygiai ugdymo procese 2020–2021 m.m. skirstomi  trimestrais:

Klasė

I trimestras

II trimestras

III trimestras

1–4

 2020-09-01–2020-11-30

60  mokymosi dienų

2020-12-01–2021-03-12

58 mokymosi dienos

2021-03-15–2021-06-16

57 mokymosi dienos

5–10

  2020-09-01–2020-11-30

60  mokymosi dienų

2020-12-01–2021-03-12

58 mokymosi dienos

 

2021-03-16 –2021-06-22

67 mokymosi dienos

 

3. Pamokos trukmė 1 klasėje 35 min., 2–10 klasėse pamokos trukmė 45 min.

   Pamokų laikas :

  1 klasės mokiniams:

1. 8.00 – 8.35

2. 8.55 – 9.30

3. 9.50 – 10.25

4. 11.00 – 11.35

5. 12.05 – 12.40

6. 13.00-13.35

7. 13.55-14.40

 

        Pamokų laikas 2–10 klasių mokiniams:

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 11.00 – 11.45

5. 12.05 – 12.50

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55– 14.40

8.14.50- 15.35 

 

4. Atostogos 1–10 klasių mokiniams. Iš viso 20 ugdymo dienų 2020–2021 m.m.:

Atostogos

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2020-10-26

2020-10-30 (5 dienos)

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-13 ( 1-4 kl.)  2021-12-23 ( 5-10 kl.)

2021-01-05 (7 dienos)

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19 (4 dienos)

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09 (4 dienos)

Vasaros

1-4 klasės – birželio 17 d.,

5-10 klasės – birželio 23d.

2021-08-31

 

5. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos.

 

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

 

Birželis

Mokymosi dienų skaičius

22

17

21

9   1-4 kl.

16   5-10 kl.

18

15

22

17

21

169

6 (1-4 kl.)

16 ( 5-10 )

Atostogų dienų skaičius

 

5

 

5

2

4

 

4

 

 

 

 

6. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau - pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ugdymo proceso dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitoms ugdomosioms veikloms

7. Mokyklos numatytos veiklos : 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Data

Ugdymas        

Atsakingi

  1.  

Mokslo metų pradžios diena 1-10 klasių mokiniams , priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams.

Rugsėjo 1 d.

Socialinių, komunikavimo kompetencijų ugdymas

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui J.Butkienė

  1.  

Klasės vadovo diena (klasės veiklų planavimo, kiekvieno mokinio asmeninių tikslų , uždavinių ir lūkesčiai ,  mokyklos planų pristatymas mokiniams).

Rugsėjo 2 d.

Socialinių, komunikavimo kompetencijų ugdymas

Klasių vadovai,

direktoriaus pavaduotojos ugdymui

J.Butkienė , A.Pocienė.

 

3

Mokyklos sveikatinimo  diena.

Birželio 12 d.

Socialinių, komunikavimo, sveikos gyvensenos  kompetencijų ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja Gaurės skyriui R. Katauskienė, direktoriaus pavaduotoja Lauksargių skyriui  V.Meilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  ugdymui J.Butkienė, skyrių fizinio  ugdymo mokytojai .

4

Kalėdų šventė 1-10 klasių mokiniams

Gruodžio 22 d.

Kūrybiškumo ugdymas

Klasių vadovai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Butkienė

5

Amatų, menų  ir karjeros  ugdymo diena

Kovo mėn.

Kūrybiškumo ir karjeros ugdymo

Metodinės grupės vadovas V.Galbogis,

karjeros koordinatorius  R.Bandzinienė

6,7,8,9

Patyriminio ugdymo projektų dienos

1-10 klasių mokiniams:

birželio mėn. prieš  paskutiniąją  mokymosi savaitę ( 4 dienos- birželio  8,9,10,11)

Kūrybiškumo ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Pocienė, projektų  vadovai

10

Mokslo metų pabaigos diena

Birželio 16 d.

 1-4 klasių mokiniams;

birželio 22 d.

5-10 klasių mokiniams

Socialinių, komunikavimo kompetencijų ugdymas

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui  A.Pocienė, klasių vadovai

Renginių planas 2020-2021 m.m.
Mokyklos veiklos planas 2020 -2021 m.m.
Ugdymo planas 2020-2021 m.m.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
Renginių planas 2019-2020 m.m.
Ugdymo planas 2019-2020 m.m.
2018-2019 m.m. mokyklos veiklos planas
Mokyklos renginių planas 2018-2019 m.m.
Ugdymo planas 2018-2019 m.m.
Renginių planas 2017-2018 m.m.
Ugdymo planas 2017-2018 m.m.
Mokyklos veiklos planas 2017-2018 m.m.

Informacija atnaujinta: 2021-05-26 15:26:37
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt