UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2022-2023 m.m.

 

11. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

 1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

 2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10  klasių mokiniams – 185.

 3. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

4. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus: trimestrus.

 

I trimestras

II trimestras

III trimestras

Atostogos

1-4 klasės

rugsėjo 1d.-

lapkričio 30 d.

gruodžio 1 d.-

kovo 17 d.

kovo 20 d.-

birželio 2 d.

pagal direktoriaus įsakymą.

5-10

rugsėjo 1d.-

lapkričio 30 d.

gruodžio 1 d.-

kovo 17 d.

kovo 20 d.-

birželio 16 d.

pagal direktoriaus įsakymą.

 5. Pamokos trukmė 1 klasėje 35 min., 2–10 klasėse pamokos trukmė 45 min.

TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI
Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Mokinių tarybos veiklos planas 2022-2023 m m
TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 2022-2023 mokslo metai RENGINIŲ PLANAS
Renginių planas 2021-2022
PROGRAMOS „SVEIKATĄ STIPRINKIME VISI KARTU“ planas
Ugdymo planas 2021-2022 m.m.
Renginių planas 2020-2021 m.m.
Mokyklos veiklos planas 2020 -2021 m.m.
Ugdymo planas 2020-2021 m.m.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
Renginių planas 2019-2020 m.m.
Ugdymo planas 2019-2020 m.m.
2018-2019 m.m. mokyklos veiklos planas
Mokyklos renginių planas 2018-2019 m.m.
Ugdymo planas 2018-2019 m.m.
Renginių planas 2017-2018 m.m.
Ugdymo planas 2017-2018 m.m.
Mokyklos veiklos planas 2017-2018 m.m.

Informacija atnaujinta: 2022-09-29 09:49:59
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt