Projektas ,,Kokybės krepšelis" (2021-12-02)

Jovarų pagrindinė mokykla įgyvendina projektą ,,Kokybės krepšelis“

      Jovarų pagrindinė mokykla jau antri metai dalyvauja projekte ,,Kokybės krepšelis“. Projekto ir Tauragės rajono savivaldybės lėšomis mokykloje numatyta įveiklinti ,,Mokymosi Hub`us“, kuriuos pritaikysime tiek formaliajame, tiek neformaliajame ugdyme, pagrįstame  integruoto ir  patyriminio mokymosi principais.

      2020 - 2021 mokslo metais mokytojai dalyvavo lektoriaus A. Račkovskio vedamuose mokymose bei praktinėse veiklose apie dalykų ryšius ir integraciją, analizavo bendrųjų programų atnaujinimus, nagrinėjo planuojamus pokyčius kompetencijų ugdyme, studijavo pačias kompetencijas ir atliko analizes pagal sandus, nagrinėjo vaiko raidos aprašus, kūrė tarpdalykinio modulio planus bei rengė mokymo ir mokymosi naudojant tarpdalykinį tyrimą veiklos planus.

      O šiais - 2021 – 2022 - mokslo metais projektas ,,Kokybės krepšelis“ įgyvendinamas praktiškai. Integracijai pasirinktas globalusis/visuotinio švietimo, kaip dalykus integruojančios temos, modelis.  Jo įgyvendinimą koordinuoja mokyklos metodinė taryba ir metodinės grupės. Pasirinktos 6 tarpdisciplininės temos ir joms priskiriamos potemės.  Mokytojų grupė, atsakinga už savo temą, kiekvienai klasei sudaro savo dalyko integravimo planą ir mokymo programą pagal pasirinktą tarpdisciplininę temą ir potemę.   Vieną temą nagrinėjame 6 savaites - pirmoji savaitė skirta pasirinktos temos integravimo įvadui, nuo antros iki penktos savaitės integruotai mokomės dalyko turinio, o šeštoji savaitė skirta apibendrinimui, refleksijai. Rugsėjo ir spalio mėnesį startavo pirmoji tema - ,,Kas mes esame?“, potemė – „Fizinė, emocinė, psichinė sveikata“, o tyrimo klausimas - ,,Sveikame kūne – sveika siela“, atsakingi buvo fizinio ugdymo mokytojai. Išanalizuota  II – oji tema – ,,Kur mes esame vietos ir laiko prasme?“, potemė – „Asmeninė istorija“, o tyrimo klausimas ,,Kiekvienas žmogus – savita istorija“. Už šią temą atsakingi kalbų mokytojai. Toliau startuoja III- oji tema ,,Kaip mes išreiškiame save?“, potemė- ,,Kaip mes išreiškiame savo idėjas ir jausmus?“, A IV tema- ,,Kaip veikia pasaulis?“, potemė- ,,Gamtos pasaulio ( fizinio ir biologinio) ir žmonių bendrijų sąveika; V tema- ,,Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?“, potemė- ,,Ekonominė veikla ir jos poveikis žmonijai bei jos aplinkai“; VI tema- ,,Dalijimasis mūsų planeta“, potemė- ,,Taika ir konfliktų sprendimas“

   Taip į mokymosi procesą įtraukiamas moksleivių kasdieninis gyvenimas, nagrinėjamos jiems aktualios temos pagal amžiaus tarpsnius, kurios siejamos su ugdymo temomis, turiniu, neformaliomis veiklomis (renginiai, susitikimai su žymiais žmonėmis) Vykdant šį projektą tikimasi plėtoti mokyklos komandų kompetencijas, ugdyti mokyklos dvasią, skatinančią bendradarbiauti ir sėkmingai integruoti įvairių dalykų ugdymo turinį tarpusavyje.

Mokytoja Vida Antanavičienė

 

 

Priedai:

Atgal...

šmm

Ugdymo proceso organizavimas 2021-2022 m.m.

Ugdymo scenarijai

Rekomendacija, kaip elgtis jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19


PAMOKŲ LAIKAS

2 – 10 kl.                  1 kl.

1. 8.00 – 8.45            1. 8.00 – 8.35

2. 8.55 – 9.40            2. 8.55 – 8.30

3. 9.50 – 10.35          3. 9.50 – 10.25

4. 11.00 – 11.45        4. 11.00 – 11.35

5. 12.05 – 12.50        5. 12.05 – 12.40

6. 13.00 – 13.45        6. 13.00 – 13.35 

7. 13.55 – 14.40

8.  14.50 – 15.35


Kokybės krepšelis


mmmmm

 

dėžutė

PRIEŠMOKYKLINUKAI Smile

 

pagalbos linija

Tel. 116 111

Tėvų linija

Užrašas


PEPIS

eTwinning

Vyturys

„Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka“

ES projektas

             ES projekto informacija

Penki pojūčiai

Darni mokykla

 

samsung

ssm

Projektas „Sveikatiada“

 

mukis

Perspėjimas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt